Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 4 ν. 3471/2006, όπως αυτή τροποποιήθηκε από το ν. 4070/2012 η εγκατάσταση των «cookies» επιτρέπεται μόνο αν ο επισκέπτης «έχει δώσει τη συγκατάθεση του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση κατά την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 2472/1997, όπως ισχύει»

Προς διευκόλυνση σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

 

a.Τι είναι τα «cookies»

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κ.λπ.).


b. Είδη «cookies» που χρησιμοποιεί ο παρών Ιστότοπος.

i. «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαφήμιση.

Ο Ιστότοπος θα κάνει χρήση «cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό τη διαδικτυακή διαφήμιση (online advertizing) μόνο εφόσον προηγουμένως ενημερωθείτε και δώσετε τη συγκατάθεση σας για την  χρήση τους.  

Η Υποχρέωση ενημέρωσης και συγκατάθεσης ισχύει τόσο για τα «cookies» που εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας (first party cookies), όσο και για τα «cookies» που εγκαθίστανται από άλλους (π.χ. διαφημιστικά δίκτυα) μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies).

Η  ως άνω περιγραφόμενη μέθοδος διαφήμισης (online behavioural advertizing) στηρίζεται στην παρακολούθηση των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ένας χρήστης στο διαδίκτυο και των ενεργειών που γενικότερα πραγματοποιεί ηλεκτρονικά (π.χ. αγορές προϊόντων και υπηρεσιών) με σκοπό την αποτύπωση των προτιμήσεων και ενδιαφερόντων του και ακολούθως την προβολή σχετικών μόνο διαφημίσεων.

ii. «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics)

Ο Ιστότοπος θα κάνει χρήση «Cookies» που εγκαθίστανται με σκοπό την στατιστική ανάλυση (web analytics) μόνο εφόσον προηγουμένως ενημερωθείτε και δώσετε τη συγκατάθεση σας για την  χρήση τους.

 

c. Έλεγχος των «cookies» που εγκαθίστανται στον υπολογιστή του Επισκέπτη

Ο βασικός τρόπος που σας επιτρέπει να έχετε έλεγχο των «cookies» είναι οι ρυθμίσεις του φυλλομετρητή διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, οι οποίες πρέπει να είναι τέτοιες ώστε να μην επιτρέπουν την εξ αρχής αποδοχή των «cookies» και να ζητούν την ενεργό επιλογή σας για κάθε εγκατάσταση. Βέβαια, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι εφόσον έχετε απενεργοποιήσει την αποδοχή «cookies» ενδέχεται να έχετε περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες ή λειτουργίες που παρέχονται από κάποιον διαδικτυακό τόπο. Είναι επίσης χρήσιμο να εγκαταστήσετε κάποιο από τα πρόσθετα (add-ons ή plug-ins) διαχείρισης «cookies» που είναι διαθέσιμα για το φυλλομετρητή σας, ώστε να αποκτήσετε μεγαλύτερο έλεγχο στο πότε αυτά εγκαθίστανται.

Ελέγξτε αν εξυπηρετούμε την περιοχή σας